Adembescherming

Een goed masker sluit aan op de werkzaamheden en de luchtverontreiniging waar men mee te maken heeft. Adembescherming is verplicht als er kans bestaat op het inademen van schadelijke stoffen. De Maximale Aanvaarbare concentratie (MAC-waarde) van gas, damp, stof of nevel is sinds 2007 niet meer geldig. Hiervoor is de gewijzigde
Arbeidsomstandighedenwet in de plaats gekomen. Deze wet gebruikt een nieuw stelsel om
grenswaarden voor schadelijke stoffen te bepalen. De grenswaarden van een aantal stoffen is wettelijk vastgelegd door de overheid. Om het verschil aan te geven tussen de concentratie van schadelijke stoffen binnen en buiten het filtermasker wordt de nominale protectiefactor (NPF) gebruikt. Een NPF van 20 geeft aan dat de lucht in het masker 20 maal schoner is dan in de omgeving.

In het assortiment adembescherming zijn maskers van 3M en Wilsson opgenomen. Deze maskers zijn onder te verdelen in stoffilters die voorkomen dat er schadelijke stoffen worden ingeademd, en gasfilters die voorkomen dat er schadelijke gassen of dampen worden ingeademd.

Stofmasker

Adembescherming tegen stof, nevel en rook met filtermaskers.

Stofmasker

Meer informatie Overtoom

Gasmasker

Bescherming tegen gas en damp. Diverse duurzame gasmaskers.

Gasmasker

Meer informatieOvertoom

Filters voor maskers

Filters en filterbussen voor halfgelaatmaskers.

Filters 3M maskers

Meer informatieOvertoom

Manutan

Al jaren marktleider op artikelen voor op kantoor en in het magazijn. Meer informatie over Manutan.nl.